Νίκη Νικονάνου

Η Νίκη Νικονάνου είναι αναπληρώτρια καθηγήτρια Μουσειακής Εκπαίδευσης στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. Δίδαξε ως επίκουρη καθηγήτρια στο προπτυχιακό και μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Πολιτισμικής Τεχνολογίας και Επικοινωνίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου (2002-2010). Πραγματοποίησε προπτυχιακές (Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας) και μεταπτυχιακές (Τμήμα Ιστορίας & Αρχαιολογίας) σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ και στο Πανεπιστήμιο της Κολονίας (παιδαγωγική, ιστορία της τέχνης, μουσειοπαιδαγωγική). Είναι διδάκτορας του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του A.Π.Θ.Έχει συνεργαστεί επί σειρά ετών με μουσεία, εκπαιδευτικούς και πολιτιστικούς φορείς για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη επικοινωνιακών στρατηγικών και την οργάνωση εκθέσεων. Επιστημονική συνεργάτης σε ερευνητικά προγράμματα της Ε.Ε. (Socrates, Euromed Heritage II, III, Eunamus, H2020-Smooth). Έχει επιμεληθεί επιστημονικές εκδόσεις και άρθρα της έχουν δημοσιευτεί σε συλλογικούς τόμους, περιοδικά και πρακτικά συνεδρίων στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν: την θεωρία και πράξη της μουσειακής εκπαίδευσης, τη σύνδεση της μουσειακής εκπαίδευσης με την παιδαγωγική των τεχνών (εικαστικά, θέατρο, μουσική), τη μουσειακή μάθηση και εμπειρία μέσω ψηφιακών τεχνολογιών, την κοινωνική διάσταση των μουσείων, διαδικασίες συμμετοχής και συμπερίληψης σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες, επιμέλειες  εκθέσεων και μουσειακές δράσεις και την κριτική πολιτισμική διαμεσολάβηση.

Επιστημονικές δημοσιεύσεις (επιλογή)

Μονογραφίες- Συλλογικοί τόμοι- Eπιστημονική επιμέλεια βιβλίων

Nikonanou, N. & Bounia, A. (2020). Creating Learning Experiences in Museums: Discussing-Inquiring-Participating, UCL Qatar, National Museums of Qatar.

Νικονάνου, Ν. (επιμ.) 2015. Μουσειακή μάθηση και εμπειρία στον 21ο αιώνα, Σύνδεσμος Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, Αθήνα, On line: http://hdl.handle.net/11419/712

Bounia, A., Nikiforidou, A., Nikonanou, N. & Matossian, A. D., 2012. Voices from the Museum: Survey Research in Europe’s National Museums, Linköping University Electronic Press, On line: http://liu.diva-portal.org/smash/record.jsf?pid=diva2%3A563949&dswid=8557

Nικονάνου, N. 2010. Μουσειοπαιδαγωγική: από τη θεωρία στην πράξη, Πατάκης, Αθήνα.

Νικονάνου, Ν. & Κασβίκης Κ. (επιμ.) 2008. Εκπαιδευτικά ταξίδια στο χρόνο. Εμπειρίες και ερμηνείες του παρελθόντος, Εκδόσεις Πατάκης, Αθήνα.

Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν. & Οικονόμου, Μ. (επιμ.) 2008. Η Τεχνολογία στην Υπηρεσία της Πολιτιστικής Κληρονομιάς, Εκδόσεις Καλειδοσκόπιο, Αθήνα.

Κεφάλαια σε επιστημονικούς τόμους

Nikonanou, N. & Bounia, A. 2014. “Digital Applications in Museums: An Analysis from a Museum Education Perspective”, στο Karagiannidis, Ch., Politis, P. & Karasavvidis, I. (eds.), Research on e-Learning and ICT in Education. Technological, Pedagogical and Instructional Perspectives, Springer, New York, Heidelberg, Dordrecht, London, 179-194.

Nikonanou, N. 2014.  “Die ‘Sprache’ der Kunst in einer ‘fremden’ Sprache? Das Museum als Lernort für den Fremdsprachenunterricht”, in Katsaounis, N. & Sidiropoulou, R. (eds.) Sprachen und Kulturen in (Inter-)Aktion, Teil 2- Linguistik, Didaktik, Translationswissenschaft. Peter Lang Verlag, Frankfurt am Main, Bern, Bruxelles, New York, Oxford, Warszawa, Wien, 175-186.

Νικονάνου, Ν., Μπούνια, Α. & Ανδριοπούλου, Δ. 2009. «Αξιολόγηση της Πανελλαδικής Εκστρατείας του ΥΠ.ΠΟ.Τ. “Περιβάλλον και Πολιτισμός–Το δένδρο της ζωής σε τέσσερις εποχές” 2008/9», Χρυσουλάκη, Στ. (επιμ.) Το δένδρο της ζωής σε τέσσερις εποχές. Περιβάλλον και Πολιτισμός 2008/9, ΥΠ.ΠΟ.Τ., Αθήνα, 24-29 (και στην αγγλική γλώσσα).

Bounia, A., Nikonanou, N., Pitsiava, E. & Tsekouras, G.  2009. “Evaluacion cuantitativa y cualitativa del uso de medios audiovisuales en museos mediterraneos: el estudio de caso de Espana”, Cesar Carreras Monfort (ed.), Evaluacion TIC en el patrimonio cultural: metodologias y estudio de casos, Editorial UOC, 273-289.

Nikonanou, N. 2008. “Cultural Heritage and communities: Awareness raising actions”, in Asimakopoulou-Atzaka, P., Papakyriakou, Ch., Pipliota, A. (eds..) Euromed Heritage III, Byzantium- Early Islam. Cultural Heritage management. Shared Experiences beyond boundaries, Thessaloniki, 91-103.

Kasvikis, K., Nikonanou, N. & Kotsakis, K. 2007. “Developing Educational Programmes for Prehistoric Sites: The Greek Case Study-Paliambela, Kolindros”, στο Hodder, I. & Doughty, L. (eds.), Mediterranean Prehistoric Heritage. Training, Education and Management, McDonald Institute for Archaelogical Research, University of Cambridge, Cambridge, 105-116.

Νικονάνου, Ν. 2006. «Έκθεμα και επισκέπτης: μορφές επικοινωνίας σε εκθεσιακούς χώρους», στο Παπαγεωργίου, Δ., Μπουμπάρης, Ν., Μυριβήλη, Ε. (επιμ.), Πολιτιστική Αναπαράσταση, Εκδόσεις Κριτική, Αθήνα, 165-185.

Άρθρα σε  ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Nikonanou, N., Papavergou, E. & Paraskeva, K. 2020. “The contribution of participatory projects in promoting the inclusive museum. Are visitors’ artistic creations welcomed in an International Exhibition of Contemporary Art? “, International Journal of the Inclusive Museum, Vol13, Issue I,1-11.

Νικονάνου, Ν., Κοκορόσκου, Μ.,Παπαβέργου, Ε., Παρασκευά, Κ. 2018. «Ενυσχύοντας τον διαπολιτισμικό διάλογο: Παιχνίδια του κόσμου για όλο τον κόσμο Τετράδια Μουσειολογίας, 11, σ.38-42.

Nikonanou. N., Venieri. F. 2017. “Interpreting social issues: Museum theatre’s potential for critical engagement”, Museum and Society, 15(1),16-32

Μπούνια, Α., Νικονάνου, Ν.,Νικηφορίδου, Α., Πιτσιάβα, Ε., 2016. «Εθνικά Μουσεία: Αποψεις Επισκεπτών. Η πιλοτική Έρευνα στο Βυζαντινό και Χριστιανικό Μουσεία», MuseumEdu, 3,171-186.

Nikonanou, N. & Venieri, F. 2014. “Museums as Gameworlds: The use of Live Action Role Playing Games in Greek Museums”, The International Journal of the Inclusive Museum, Vo 6, Issue 3, 67-76.

Νικονάνου, N. 2010. «Προσεγγίζοντας το ‘Άλλο’ μέσα στο μουσείο. Μουσεία τέχνης, διαπολιτισμικότητα και εκμάθηση ξένων γλωσσών», Τετράδια Μουσειολογίας 7, 62-66. [E05]

Shahani, L., Nikonanou, N. & Economou, M. 2008. “Museums opening up to communities using Web 2.0: Promise or reality?”, International Journal of the Inclusive Museum, vol. 1(4), 57-66 (http://ijz.cgpublisher.com/product/pub.177/prod.64)

Nikonanou, N., Kasvikis, K. & Fourligka, E. 2005. “Alternative Ways into Teaching Archaeology: Design, Implementation and Evaluation“, Museology 2, 51-62, On-line: www.aegean.gr/culturaltec/museology

Νικονάνου, Ν. 2005. «Ο ρόλος της μουσειοπαιδαγωγικής στο σύγχρονο μουσείο», Τετράδια Μουσειολογίας 2, 18-25.

Kασβίκης, K., Nικονάνου, N. & Φουρλίγκα, E. 2002. «Eκπαιδευτικά προγράμματα αρχαιολογίας στην Eλλάδα. Tα αποτελέσματα μιας έρευνας και μιας εναλλακτικής εφαρμογής», Aρχαιολογία και τέχνες 85β, 103-113, On-line: http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/85-15.pdf

Φουρλίγκα, E., Nικονάνου, N., Kασβίκης, K. & Γαβριηλίδου, I. 2002. «Mουσειακή εκπαίδευση και αρχαιολογία. Παραδείγματα από τρεις ευρωπαϊκές χώρες», Aρχαιολογία και τέχνες 85β, 113-122, On-line: http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/85-17.pdf

Valavanidou, A. & Nikonanou, N. 2001. “Pilot Evaluation in a Greek Technical Museum: A Useful Contribution to Museum Planning”, Visitor Studies Today, IV, 2 (Summer), 12-1