Μαρία Ρήνου

Η Μαρία Ρήνου γεννήθηκε στην Αθήνα. Σπούδασε στο τμήμα Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, όπου εξειδικεύτηκε στην κλασική Φιλολογία. Πραγματοποίησε Μεταπτυχιακές Σπουδές στο Πρόγραμμα μεταπτυχιακών Σπουδών του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας,  με τίτλο «Παιδαγωγικό παιχνίδι και παιδαγωγικό υλικό στην πρώτη παιδική ηλικία και ειδικεύτηκε στην αξιολόγηση και το σχεδιασμό ψηφιακού παιδαγωγικού υλικού. Η μεταπτυχιακή της διατριβή έχει τίτλο : Ψηφιακές εκπαιδευτικές εφαρμογές με ιστορικό περιεχόμενο σε ιστοσελίδες μουσείων. Είναι υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Προσχολικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας. Το θέμα της διατριβής της είναι : «Συμμετοχικές δράσεις εφήβων μαθητών σε μουσεία στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας με την αξιοποίηση ψηφιακών μέσων: Μια μελέτη περίπτωσης για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου». Έχει εργαστεί στην ιδιωτική δευτεροβάθμια εκπαίδευση ως Φιλόλογος.

Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις εξής θεματικές: μουσειακή εκπαίδευση, μουσεία και συμμετοχή, ψηφιακά μέσα και συμμετοχικότητα, μουσείο και σχολείο, ψηφιακή κληρονομιά, μουσειολογία, μουσειακή εκπαίδευση, Ιστορική Εκπαίδευση.

Email: rinou@uth.gr

Δημοσιεύσεις

    • Νικονάνου Ν., Ρήνου, Μ., Θεοδοσίου, Σ., (2019). Αξιοποίηση Εκπαιδευτικών Επισκέψεων σε Μουσεία, Τοπία μνήμης και Γεωτόπους: αποτελέσματα μίας έρευνας, Στα Πρακτικά του 1ου Πανελληνίου Συνεδρίου Τοπικής Ιστορίας, περιφερειακή Δ/νση Εκπαίδευσης, Στερεάς Ελλάδας.
    • Ρήνου, Μ. & Νικονάνου, (2019).Ν. «Δράσεις πληθοπορισμού/crowdsourcing ως συμμετοχικό εργαλείο πολιτισμικής εμπειρίας για νέους: μια ματιά στη μουσειακή πράξη», στα Πρακτικά του Συνεδρίου Youth on the move: Social inclusion Through informal and non-formal learning, Βόλος (υπό έκδοση).
    • Rinou, M. (2016). Digital History Education Applications on Museum Webpages, Museumedu 3, pp. 149-170.